ü אם חלק מהמשפטים הללו נשמעים לכם מוכרים

 

 

ü אם אתם מחפשים תשובות לחינוך ילדכם

בדרך המקובלת על שניכם

 

ü אם אתם רוצים להשיב לבית אווירה טובה וחיובית

 

ü אם גבולות הם רק מילה מוכרת ואין לכם את הכלים להציב אותם

 

מקומכם איתנו    !

 

בקבוצת הורים של בית הספר להורים , בשיתוף מכון אדלר.


בכל קבוצה עד 15 משפחות * סידרה של 10 מפגשים


*כל מפגש בן שעתיים * אחת לשבוע בשעות הערב20:00-22:00